Vorstand der Kompanie

Vorstand der Kompanie

 

1. Hauptmann: 

Thomas Schleese

Christian Breuer

E-Mail: jaegerkompanie.ratingen@gmail.com 

 thomas.schleese@unity-mail.de
2. Hauptmann  Stefan Sommer


E-Mail: info@sauber.sommer.de

 
 

 

 

1. Kassierer

Stefan Sommer


E-Mail: info@sauber.sommer.de

 


 


 

2. Kassierer

Nico Gawlita

E-Mail: jaegerkompanie.ratingen@gmail.com

 


 


 

1. Schriftführer

Robert Finkentey

E-Mail: jaegerkompanie.ratingen@gmail.com
2. Schriftführer

Sascha Hofmann

E-Mail: jaegerkompanie.ratingen@gmail.com
Nach oben